Trang chủ  |   Liên hệ  |   English  |   Đăng nhập
Liên hệ
 

PACIFIC CROSS VIET NAM
Administration Office:

  • 10th & 16th Floor, Royal Center Tower B, 235 Nguyen Van Cu, Dist. 1, Ho Chi Minh City. Tel: (+84 28) 3821 9908

Sales Office:

  • 6th FL, 159C De Tham, Dist.1, HCM City. Tel: (+84 28) 7306 9669
  • 19th FL, 9 Dao Duy Anh, Dong Da Dist., Hanoi. Tel: (+84 24) 7308 6699

Email: inquiry@pacificcross.com.vn

 

Trang chủ  |   Liên hệ  |   English  |   Đăng nhập